ถ้ำน้ำแข็งเมนเดนฮอล เมืองจูโน อลาสก้า

ถ้ำน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Ice Caves) ตั้งอยู่ที่เมืองจูโน อลาสก้า สหรัฐอเมริกา เป็นถ้ำที่เต็มไปด้วยธารน้ำแข็งที่สวยงาม ทอดตัวยาวประมาณ 12 ไมล์ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีมาแล้ว จุดที่กว้างที่สุดของถ้ำมีความยาวมากกว่าครึ่งไมล์ มีความลึก 300-1,800 ฟุต ถ้ำน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ประกอบด้วยก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ประมาณ 38 ก้อน และขนาดเล็กมากกว่า 100 ก้อน ที่นี่เป็นสถานที่ท...

Read More